ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
   
 
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563