ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมกลุ่มร้อยพวงมาลัยพลาสติกแก่กลุ่มสตรีในตำบลดอนรัก
   
 
   

วันที่ ๓-๕ มี.ค.๒๕๖๓​ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก นำโดยนายอับดุลเราะมัน เจะโวะ นายกอบต.ดอนรัก บูรณาการร่วมกับกศน.ตำบลดอนรัก จัดฝึกอบรมกลุ่มร้อยพวงมาลัยพลาสติกแก่กลุ่มสตรีในตำบลดอนรัก

 

  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2563